Daily Archives: May 21, 2011

Jika saya boleh..

Jika saya boleh benci pada sesuatu Maka saya membenci hari ini Suatu saat, mungkin saja hari ini jadi paling saya syukuri Tapi sekarang, Jika boleh benci pada sesuatu Saya membenci hari ini..

Posted in Uncategorized | Leave a comment